Kiknek tudok segíteni?

 • Erdőtulajdonosoknak:
  az erdejük értéknek meghatározásában, az erdejükben folytatott gazdálkodás ellenőrzésében, az erdőgazdálkodó által benyújtott elszámolások megfelelőségének vizsgálatában, az elmaradt erdőgazdálkodói elszámolások pótlásában, erdejük értékesítésében.
 • Erdőgazdálkodóknak:
  az erdejükben folytatott gazdálkodás szakszerűségének megvalósításában, a folyamatban lévő munkák ellenőrzésében, a kitermelt faanyag értékesítésének megszervezésében.
 • Befektetőknek:
  az erdőben hosszú távú befektetésként gondolkozóknak erdőterületek vásárlásában, tanácsadásban.
 • Kivitelezőknek:
  erdőigénybevételi kérelmek elkészítése, területkijelölés, kivágandó fák felvétele, képviselet az erdészeti hatóság felé.

Milyen ügyekben tudok segíteni?

– erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel, erdőgazdálkodói (haszonbérleti, többlethasználati stb.) szerződések, erdő használati és egyéb megosztásának előkészítése
– erdőtervezés, erdőtervek felülvizsgálata, erdőterv-módosítási kérelmek előkészítése
– éves erdőgazdálkodási bejelentések elkészítése, felülvizsgálata
– az elvégzett erdőgazdálkodási ellenőrzése, szakszerűségének felülvizsgálata, végrehajtás-bejelentők elkészítése
– a kitermelt faanyag értékének és az erdőfelújítási költségek meghatározása (utólagosan is)
– erdőgazdálkodással kapcsolatos pályázatok elkészítése
– erdőgazdálkodási munkák szervezése, szakirányítása, erdészeti hatóság előtti képviselet
– erdőigénybevételek tervezése, engedélyezési dokumentáció elkészítése
– erdészeti talajvédelmi tervek készítése
– termőhelyfeltárási tervdokumentáció készítése
– erdőtelepítési dokumentáció készítése
– erdőrészlet-határok meghatározása (geodézia pontosságú GPS használatával), erdészeti térképezési tevékenység, birtokhatáron álló fák helyzetének meghatározása
– erdészeti útépítési tervek készítése
– erdei faválasztékok (rönk, oszlop, fagyártmányfa, papírfa, tűzifa, forgácsfa, rostfa, energiafa) felmérése, értékelése
– egyéb erdészeti haszonvételekkel, erdei melléktermékekkel kapcsolatos szakértés, tanácsadás

– egyes fák, erdőállományok abiotikus és biotikus károsításának meghatározása, felvétele, elhárítása, értékelése, erdővédelmi jelzőlapok elkészítése, benyújtása

– erdei vadkárok becslése, felvétele, értékelése, megelőzése, vadkár-elhárítás (kerítések)

– ingatlanok forgalmi értékének, (haszon)bérleti és egyéb földhasználati díjainak meghatározása, erdő esetében föld- és állományérték kimutatása, ingatlanvásárláshoz tanácsadás, vevők és eladók összehozása

– EUTR megfelelőségi dokumentációk (DDS, kereskedői nyilvántartás) elkészítése, aktualizálása, nyomon követhetőségi rendszer és eljárás kidolgozása, tanácsadás, faanyag kereskedelmi lánc szereplőkkel kapcsolatos adatgyűjtés, értékelés

– szélezett és szélezetlen fűrészáruig bezárólag faanyag feldolgozás, kihozatalszámítás, számbavétel, értékelés

Gyakori kérdések

Amennyiben:
– komoly értékről van szó, és nem szeretne rossz döntést hozni,
– kiemelt szaktudásra van szükség egy probléma megoldásához,
– az érintett felek a vitás kérdésben nem tudnak megállapodásra jutni, és vitájuk valószínűleg bírósági szakba kerül.

– Egy köbméter tűzifa átlagosan 20 ezer forintba kerül. Ha egy fakitermelés során a 100 köbméter kitermelt anyagból 10 %-a tűnik el nyomtalanul, akkor az már 200 ezer forint. A szakértői díj ennél jóval kevesebb.
– Szakértő csak kellő szakmai gyakorlattal rendelkező személy lehet, aki a szakértői státuszával felel az általa végzett szakértői tevékenységért, tudását folyamatosan szinten kell tartania, elfogulatlan eljárásra esküje kötelezi, így a felmerült problémák megoldásában magasszintű, felelős és pártatlan szakmai segítséget tud nyújtani.

– Ha a felkért erdész kellő szakmai gyakorlattal rendelkezik, tényleg lelkiismeretesen jár el, nem tagja a helyi vadásztársaságnak, vagy a fakereskedő felhajtója, és még számlát is ad a tevékenységéről, miért ne! De ha nem...

Nagy Attila Norbert - erdőgazdálkodási igazságügyi szakértő

Nagy Attila Norbert

Okl. erdőmérnök
Vállalkozó gazdasági szakmérnök
Ingatlanforgalmazó és értékbecslő
Magyar Mérnöki Kamara tagja

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarai adatlap >
Erdőgazdálkodási igazságügyi szakértő logó

Kapcsolat

Telefon

+36/30/9791872

Cím

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 75.

Nyitvatartási idő

8:00 - 16:00